Dobrovoľníctvo

– Len treba začať: Byť blízko k trpiacim…

 

 „Oni sú budúcnosťou národa, to je pravda! Ale nie iba oni. Oni sú budúcnosťou, pretože majú silu, sú mladí, idú dopredu. Ale aj tí na druhom kraji života, starší, sú budúcnosťou národa. Národ má budúcnosť, ak ide dopredu v oboch častiach… Myslím, že sme nespravodliví k starším… oni nám nič neprestali dávať, oni majú múdrosť, múdrosť života, múdrosť histórie, múdrosť vlasti, múdrosť rodiny, a všetko toto potrebujeme. A preto hovorím, že idem navštíviť mladých, ale uprostred ich sociálnych vzťahov, a to najmä so staršími.“
Pápež František, Rio, 22.07.2013

 

„Mladá Mária počúvala a všetko zachovávala vo svojom srdci. Múdrosť Alžbety a Zachariáša obohatila jej mladú myseľ. Neboli skúsení v materstve a otcovstve, veď aj pre nich to bolo prvé tehotenstvo, ale boli skúsení vo viere, so skúsenosťou Boha, zbehlí v nádeji, ktorá prichádza od neho. A toto potrebuje svet v každom čase. Mária vedela načúvať týmto starším rodičom, ktorí boli plní údivu, ich múdrosť sa jej stala pokladom a bola pre ňu cenná na jej ceste ženy, snúbenice a matky.
Takto nám Panna Mária ukazuje cestu: cestu stretnutia medzi mladými a staršími. Budúcnosť každého národa nevyhnutne predpokladá toto stretnutie: mladí dodávajú ľudu silu kráčať a starší túto silu utužujú pamäťou a ľudovou múdrosťou.“
Pápež František. Rím, 28.09.2014

 

„Spoločnosť bez blízkosti, z ktorej sa vytráca veľkodušnosť a nezištná láskavosť, a to aj k cudzím ľuďom, je spoločnosťou zvrátenou. Cirkev vo vernosti Božiemu slovu nemôže tolerovať tieto degenerácie. Také kresťanské spoločenstvo, v ktorom by blízkosť a nezištnosť už neboli považované za nevyhnutné, by spolu s nimi stratila svoju dušu. Kde niet úcty k starým ľuďom, tam niet budúcnosti pre mladých.
Seniori sú muži a ženy, otcovia a matky, ktorí boli pred nami na tej istej našej ceste, v tom istom našom dome, v našom každodennom zápase o dôstojný život. Sú mužmi a ženami, od ktorých sme mnoho dostali. Starý človek nie je cudzinec. Starý človek, to sme my: skôr či neskôr, ale nevyhnutne, i keď sa tým nezaoberáme. A ak sa my nenaučíme dobre zaobchádzať so seniormi, tak isto sa bude zaobchádzať s nami.“
Pápež František, Rím, 4.03.2016

 

„Ako spoločnosť sme našich starších obrali o hlas – je to sociálny hriech súčasnosti, však? Obrali sme ich o ich priestor; obrali sme ich o možnosť porozprávať nám svoj život, ich príbehy, ich skúsenosti. Odsunuli sme ich nabok a tak sme stratili bohatstvo ich múdrosti. 

Tento nedostatok vzorov, svedectiev, tento nedostatok starkých, otcov schopných vyrozprávať sny nedovoľuje mladým generáciám ,mať videnia‘.
Ak chceme „videnia“, nechajme našich starkých, aby nám rozprávali, aby sa podelili o svoje sny, aby sme mohli mať proroctvá zajtrajška.
Je tu hodina starých ľudí, aby starkí snívali a aby sa mladí učili prorokovať, to znamená uskutočniť svojou silou, svojou fantáziou, svojou prácou sny starkých.“
Pápež František, Rím, 16.06.2016